Heavy Gel Avløpsåpner, 550 g

Plumbo


Plumbo Heavy Gel Avløpsåpner, 550 g
7300
kr 132,73 per kg

ADVARSEL!
H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H400 Meget giftig for liv i vann.
EUH 031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
EUH 206 Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor).

Størrelse 550 gram
Utleveringsdager Alle dager
Opprinnelse Norge
Leverandør CONAXESS TRADE NORWAY AS
Annet i Vaskemidler