Jif Flytende Avløpsåpner 595 ml

Jif


Jif Jif Flytende Avløpsåpner 595 ml
7060
kr 118,66 per l

Jif Avløpsåpner er en flytende avløpsåpner som effektivt fjerner blokkering i tette rør. Jif Avløpsåpner kan brukes på alle typer rør i huset og er skånsom slik at rørene ikke skades ADVARSEL!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H290 Kan være etsende for metaller.

Størrelse 595 milliliter
Utleveringsdager Alle dager
Opprinnelsesland Norge
Leverandør Lilleborg AS
Annet i Vaskemidler