Salmi rengjøring 750 ml

Salmi


Salmi Salmi rengjøring 750 ml
2710
kr 36,13 per l

Størrelse 750 milliliter
Utleveringsdager Alle dager
Ingredienser Aqua, Ammonium
Opprinnelse Norge
Leverandør LILLEBORG AS

ADVARSEL!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Annet i Vaskemidler