Salmi rengjøring 750 ml

Salmi


Salmi Salmi rengjøring 750 ml
2710
kr 36,13 per l

ADVARSEL!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Størrelse 750 milliliter
Utleveringsdager Alle dager
Ingredienser Aqua, Ammonium
Opprinnelse Norge
Leverandør LILLEBORG AS
Annet i Vaskemidler