Salmi rengjøring 750 ml

Salmi


Salmi Salmi rengjøring 750 ml
2560
kr 34,13 per l

Størrelse 750 milliliter
Utleveringsdager Alle dager
Leverandør LILLEBORG AS

ADVARSEL!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Annet i Vaskemidler